Kvalita

Hlavným cieľom GREENWAY

očakávania spotrebiteľov.

Snažíme sa harmonicky rozvíjať podnik a posilniť jeho vedúce postavenie v Číne, Hongkongu a na medzinárodnom trhu.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa zlepšujeme v nasledujúcich oblastiach:

vývoj marketingového výskumu a reklamných prác;

aplikácia pokročilých metód dizajnu na vytváranie produktov svetovej triedy;

výroba produktov pomocou nových technológií a najmodernejších materiálov;

rozvoj služieb

od:

neustála modernizácia výrobných prostriedkov;

uplatňovanie prístupu orientovaného na klienta vo všetkých fázach činnosti;

neustále zlepšovanie a zlepšovanie efektívnosti procesov systému manažérstva kvality;

pokročilá úroveň školenia a vzdelávania personálu pre kompletnejšie a kvalitnejšie plnenie zákaziek zákazníkov;

rozvoj systému motivácie zamestnancov.

V prípade problémov s kvalitou produktu kontaktujte oddelenie technickej kontroly Greenway,

Teli¼¼:075529756655[email protected]